UCHWAŁA W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI                                                                               

Łódź, dnia 13.10.2011r

Uchwała fundatorów Fundacji Cztery Pory Roku Łodzi

Na podstawie §13 statutu Fundacji Cztery Pory Roku Łodzi fundatorzy w osobach

Pawła Napieraja, Radosława Czerkawskiego podejmują uchwałę o wyborze członków zarządu.

                                                      UCHWAŁA

     Powierzyć funkcję członków Zarządu Fundacji Cztery Pory Roku Łodzi:

 1.  Funkcję prezesa zarządu  Fundacji Cztery Pory Roku Łodzi  przyznaje się panu 
      Pawłowi Napierajowi.

2.   Funkcję wiceprezesa będzie pełnił – Radosław Czerkawski.
 

       Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

               Paweł Napieraj

               Radosław Czerkawski