1. STWORZENIE WIZERUNKU MIASTA ŁODZI W OPARCIU O ZINTEGROWANE DZIAŁANIA 
    TWÓRCZE   PROMUJĄCE SPECYFICZNĄ, A TYM SAMYM WYJĄTKOWĄ TOŻSAMOŚĆ KULTUROWĄ 
    TEGO OBSZARU,WYNIKAJĄCĄ Z PROCESU DYFUZJI KULTUR – POLSKIEJ, ROSYJSKIEJ, 
    ŻYDOWSKIEJ I NIEMIECKIEJ.

2. ZMIANA SPOSOBU POSTRZEGANIA TRADYCJI I PERSPEKTYW ROZWOJU MIASTA ŁODZI POPRZEZ 
    ZAANGAŻOWANIE W DZIAŁANIA TWÓRCZE O CHARAKTERZE ARTYSTYCZNYM, SUBSTANCJI
    MATERIALNEJ (ULICA PIOTRKOWSKA,ZESPOŁY FABRYCZNE, ZESPOŁY  
    FABRYCZNO-REZYDENCJONALNE) I NIEMATERALNEJ (ZASOBY LUDZKIE) MIASTA ŁODZI.

3. INICJOWANIE PROCESU STWORZENIA PROGRAMU STRATEGII ROZWOJU MIASTA,  ZGODNEGO 
    ZE SPECYFICZNYM, WIELOKULTUROWYM GENOTYPEM ŁODZI

4. KOORDYNACJA DZIAŁAŃ I WSPÓŁPRACA Z INNYMI INICJATYWAMI 
    SPOŁECZNYMI   ZMIERZAJĄCYMI  DO PROMOCJI MIASTA ŁODZI.

5. PROMOCJA IDEI TOLERANCJI I POJEDNANIA.