10.03.2017

Otwarcie wystawy czasowej 
pt. „ ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – POLSKA GOLGOTA”
w dniu 10.03.2017 r. o godzinie 17,00 w sali ekspozycyjnej
Związku Młodzieży Chrześcijańskiej “ Polska YMCA”
ul. Moniuszki 4a, 90-111 Łódź


Wystawa „ ŻOŁNIERZE WYKLĘCI- POLSKA GOLGOTA”
będzie czynna od 10.03.2017 do 24.03.2017 r. w godzinach:
poniedziałek – piątek —— 8,00 – 20,00
sobota —— 10,00 – 16,00
niedziela —— 10,00 – 15,00

Ze względu na małą powierzchnię ekspozycyjną sali 
oraz charakter wystawy( multimedialna wystawa czasowa), 
prosimy o telefoniczne lub e-mailowe potwierdzenie przyjścia na wernisaż, 
który odbędzie się 10.03.2017 r o godzinie 17,00.

tel kom. 605317256
tel.kom. 601286723
e-mail: fundacja@4prlodz.pl

===================================================================

1.01.2017

Szanowni Państwo.

Przedstawiamy Państwu ofertę prezentacji wystawy czasowej z elementami multimedialnymi

„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI-POLSKA GOLGOTA”.

Aktualnie zbieramy deklarację chęci prezentacji naszej wystawy w Państwa jednostce
historyczno-kulturalnej. Adresatami naszej oferty są: muzea , domy kultury , szkoły, organizacje pozarządowe
oraz inne ośrodki edukacyjne związane z historią, kulturą, sztuką.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o przysłanie e-maila zwrotnego.
Nawiążemy z Państwem kontakt telefoniczny w celu ustaleń terminu wystawy.

OPIS WYSTAWY

„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – POLSKA GOLGOTA ” WYSTAWA MULTIMEDIALNA

Określenie „Żołnierze Wyklęci” zostało sformułowane przez historyka, Leszka Żebrowskiego, 
a spopularyzowane przez publikację 
Jerzego Ślaskiego o tym samym tytule. 
Określenie „wyklęty”w zastosowaniu do żołnierzy, którzy prowadzili w okresie powojennym
nierówną 
walkę z reżimem komunistycznym, w sposób jednoznaczny stawia semantyczny nacisk
na pozycję ich wykluczenia z obszaru życia społecznego, 
a tym samym odebrania im należnego
miejsca na kartach polskiej historii. Wprowadzenie do naszego prawodawstwa określenia

„Żołnierze Wyklęci” nastąpiło ostatecznie 15 lutego 2011 roku, gdy w życie weszła ustawa 
o ustanowieniu 
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
który to dzień obchodzimy co roku 1 marca.

Pomimo upływu lat w dalszym ciągu spotykamy się z licznymi działaniami władz, zarówno na szczeblu 
ogólnopolskim jak i regionalnym, 
gdy inicjatywy zmierzające do upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych 
są blokowane, a przywrócenie należnej czci ludziom, którzy oddali swoje 
życie za ojczyznę 
nadal jest tematem „wyklętym” i często przechodzi do strefy tabu. Dlatego właśnie to określenie, 
w naszym pojęciu, 
jest najwłaściwszą egzemplifikacją ciągle aktualnego, na szeroko rozumianej 
płaszczyźnie społecznej,
problemu i zasługuje na prezentację w formie wystawy tematycznej.

Ekspozycja „Żołnierze Wyklęci – Polska Golgota” w sposób niekonwencjonalny, odmienny 
od tradycyjnego wykładu historycznego czy wystawy 
muzealnej ukaże biogramy blisko sześćdziesięciu 
oficerów i żołnierzy konspiracji niepodległościowej okresu II wojny światowej, którzy 
po 1945 roku 
nie złożyli broni ­– tak, jak prowadzili nieugiętą walkę z okupantem hitlerowskim, 
tak dalej w osamotnieniu walczyli 
z najeźdźcą sowieckim i jego polskimi pomocnikami. 
Przedstawimy postacie tej miary, co oficer będący symbolem, wręcz ikoną wszystkich 
„Wyklętych”, 
jakim był Stanisław Sojczyński „Warszyc” – twórca i pierwszy dowódca Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego 
czy Aleksander Krzyżanowski „Wilk”, dowodzący operacją Armii Krajowej 
„Ostra Brama”, operacji która przyczyniła się do wyzwolenia Wilna 
spod okupacji niemieckiej. 
Wielu jego żołnierzom „podziękowano” za ich męstwo wywózką do łagrów sowieckich, 
a samemu „Wilkowi” więzieniem 
ubeckim i torturami zakończonymi jego zgonem. 
Inni „Wyklęci” to m.in.: cichociemny Hieronim Dekutowski „Zapora” 
– bohaterski i brawurowy 
dowódca partyzancki, stracony w więzieniu ubeckim; Edward Jasiński „Nurt”,
dowódca 8 pułku piechoty AK –stracony w marcu 1945 roku; 
czy płk dypl. Jan Rzepecki 
„Prezes” ­– w 1945 roku delegat Sił Zbrojnych na Kraj. Rzepecki przeżył więzienie, zmarł w 1983 roku. 
Przeżył także Wojciech Borzobohaty „Wojan”, szef sztabu płk. Rzepeckiego. Niemniej 8 lat spędził 
w więzieniach PRL-owskich, 
a na swą rehabilitację od opuszczenia więzienia, późniejszy założyciel 
i pierwszy prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, czekał lat 12 (!)


Wystawa „Żołnierze Wyklęci – Polska Golgota” stanowić będzie hołd złożony zapomnianym 
uczestnikom walk o niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej. Mordowani i więzieni w swym własnym 
kraju, wywożeni do Związku Sowieckiego, nie doczekali się i w wolnej Polsce

pełnego zadośćuczynienia. Zostali zrehabilitowani, pośmiertnie awansowani ­– „Warszyc” i „Wilk” 
nawet do stopni generalskich, 
ale nie egzystują w pamięci narodowej. Nie są znani ogółowi 
społeczeństwa, zarówno dorosłym obywatelom, jak i młodzieży. Ambicją twórców 
ekspozycji 
jest edukacja historyczna i patriotyczna społeczeństwa, wzbogacenie jego wiedzy 
o dziejach Polski XX stulecia, ukazania postaci 
naszych bohaterów narodowych. 
Byli to bowiem ludzie, którym przyszło walczyć w osamotnieniu, 
bez żadnej nadziei pomocy ze strony dawnych 
sojuszników – aliantów zachodnich, 
byli to także ludzie zdradzani niekiedy i przez własnych rodaków.

Dodatkowym walorem wystawy jest możliwość wybrania różnych wersji ekspozycji, 
za każdym razem dostosowywanych do posiadanego 
przez Państwa pomieszczenia, 
jak również wybrania wersji ukazującej postaci „Żołnierzy Wyklętych” 
związanych z Państwa miastem, 
gminą czy powiatem. W ten sposób wystawa zyskuje też walor 
ekspozycji wzbogacającej wiedzę lokalnych
społeczeństw o swej własnej historii regionalnej.

Wystawa tematyczna będzie realizowana na dwóch obszarach z zastosowaniem 
technik multimedialnych. 
Pierwszym obszarem jest teren zewnętrzny przed wejściem 
do muzeum, 
na którym zostanie zaprezentowana instalacja artystyczna, której celem jest 
emocjonalne „nastrojenie” 
widza i przygotowanie do odbioru zasadniczej części ekspozycji 
zlokalizowanej na terenie muzeum.

Wystawa (zasadnicza) – „Żołnierze Wyklęci – Polska Golgota” jest alegorią cierpienia Chrystusa 
od momentu pojmania, aż do złożenia do grobu, 
które w konsekwencji prowadzi do zmartwychwstania. 
Ta forma ekspozycji będzie realizowana w trzech częściach.

Część I – POJMANIE

Część II – SĄD

Część III – UKRZYŻOWANIE

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą to prosimy uprzejmie o kontakt 
w celu uzgodnienia szczegółów realizacji projektu.

===================================================================

ZAPRASZAMY NA STRONĘ   
WWW.MOBILNEWYSTAWY.PL ===================================================================

16.05.2015
Zwiastun filmu:
„Eitingon – Zapomniana Historia Łodzi”
===================================================================

FUNDACJA CZTERY PORY ROKU

UL.LIPOWA 53/6
87 2490 0005 0000 4500 6871 8656


===================================================================

W dniu 26.04.2013 r. na Pasażu Artura Rubinsteina w Łodzi zorganizowaliśmy pierwszą, wiosenną edycję 
festiwalu edukacyjno – artystycznego pod nazwą „Żywe Lekcje Historii i Sztuki”. 
Festiwal był adresowany do wszystkich mieszkańców Łodzi, a w szczególności dzieci.
Celem organizowanej imprezy było przybliżenie historii naszego miasta oraz zaangażowanie dzieci 
w działania artystyczne w sposób dostępny i atrakcyjny dla naszych pociech.

Historia, Sztuka, Zabawa.

We wspólnej zabawie brali udział uczniowie łódzkich szkół podstawowych – Szkoły Podstawowej Nr 36 
oraz Szkoły Podstawowej Nr 26, a także podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łodzi. 
Spotkania z grupą rekonstruktorów historycznych i artystami reprezentującymi różne gatunki sztuki 
stworzyły niezapomnianą lekcję historii i sztuki.

Dziękujemy serdecznie wszystkim artystom, którzy zdecydowali się wziąć udział w naszym festiwalu 
w formie non profit.

Udział wzięli:
– GRH „Żelazny Orzeł”.
– Krzysztof Jerzy Krawczyk – lider zespołu KGBand.
– Jacek Kopczyński – kolekcjoner pojazdów zabytkowych i militarnych.
– Natalia Piechowiak i Aleksandra Borkiewicz – studentki Wydziału Wokalno – Aktorskiego Akademii 
  Muzycznej w Łodzi.
– Andrzej Woszczyński – łódzki performer muzyczny.
– Natalia Talarek „Tęczówka Studio”.
– Sylwia Jakubowska, Maria Krasnodębska, Anna Świątek, Weronika Witerska,
  Paula Błaszczyk, Marta Pietrzak, Monika Dudzińska – studentki ASP w Łodzi.
– Zdzisław Jan Pietrzak – łódzki artysta malarz.
– „Carnival Otwarta Przestrzeń” – artyści sztuki cyrkowej.
– Władysław „Dziunek” Barański – legenda polskiej sztuki kaskaderskiej oraz formacja kaskaderska 
  „Dziunek Team”.

Szczególne podziękowania za pomoc w realizacji festiwalu od strony technicznej dla:
Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi, Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim, 
Komendy Głównej Policji w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego,
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Z. Rogalskiego i firmy „Labo Color” 
/Zakładu Fotografii Cyfrowej i Analogowej, ul. Piotrkowska 71 w Łodzi/, Andrzeja Biskupskiego
/firma oświetleniowa BRUTUS/.

Dziękujemy również wolontariuszom, którzy dali z siebie wszystko dla wszystkich czyli: 
Katarzynie Kowalskiej, Adrianowi Czerkawskiemu, Damianowi Karpińskiemu, Aleksandrowi Sieradzkiemu 
i Jakubowi Fortunie.

Następne edycje festiwalu : lato, jesień, zima 2013 r.

Fundacja Cztery Pory Roku Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o udział i pomoc finansową 
w zorganizowaniu następnej, letniej edycji festiwalu – „Żywe Lekcje Historii i Sztuki”.

Zapraszamy do obejrzenia filmu i galerii zdjęć z festiwalu WYDARZENIA

 ===================================================================

Fundacja dąży do zrealizowania festiwalu pod nazwą „ CZTERY PORY ROKU ŁODZI” 
/4PR Łódź Festiwal/, który będzie miał za zadanie przypomnienie o tożsamości kulturowej 
Łodzi, ukazanie osiągnięć miasta na przełomie wieków, a także wyznaczenie możliwych 
kierunków dalszego rozwoju.

4PR Łódź Festiwal będzie spektakularną areną dla prezentacji różnorodnej twórczości 
artystów z Polski, Izraela, Rosji i Niemiec na głównej ulicy miasta tj. na ulicy 
Piotrkowskiej, z jednoczesnym zaangażowaniem w projekty artystyczne innych 
obszarów miejskich takich jak – muzea, kina, teatry, budynki pofabryczne itp. 
w celu maksymalnego wykorzystania stylowej infrastruktury miejskiej. Prezentacje 
artystyczne będą realizowane w obszarze miejskim, który będzie w sposób symboliczny, 
z wykorzystaniem elementów rekonstrukcji historycznej, wystylizowany na wzór 
estetyki i mody okresu XIX w.

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ ŁODZI, TO NAJWAŻNIEJSZE TEMATY 
4PR ŁÓDŹ FESTIWAL !

Będzie to pierwsze w Polsce przedsięwzięcie kulturalne mające  charakter 
spektaklu otwartego realizowanego, zgodnie z nazwą Fundacji, w czterech 
trzydniowych edycjach w obrębie jednego roku kalendarzowego ( wiosna, lato, jesień, zima ).